Kondiční trenér dětí a mládeže

24.11.2018

Kondiční trenér dětí,

Jednou z nejlepších forem investic je investice do vzdělání, a když se toto vzdělání týká dětí, je tato investice nevyčíslitelná. Jsem rád, že existují lidé jako je pan Filip Raptopulos, s mnohaletou zkušenosti v pedagogické činnosti a své poznatky sdílí prostřednictvím kurzů "Kondiční trenér dětí". Můj postoj ke školství a pohybu se shodoval s jeho výkladem prezentovaným na kurzu, i s jeho nebojácností ke změnám, celkovým pohledem na život a hlavně na děti.


Chtěl bych doporučit tento kurz nejen trenérům ale i učitelům a hlavně rodičům dětí, protože ti jsou hlavními trenéry svých dětí. Jedno přísloví praví "dobrý trenér vyhraje zápas, skvělý trenér vyhraje život". Na kurzu se probíraly základy anatomie, fyziologie a psychologie dětí obohacené o přímé Filipovy zkušenosti s tréninkem dětí. Filip nás naučil jak správně sestavit tréninkové jednotky, plány a hlavně lidé na kurzu pochopí, jak říká Filip, že děti nejsou zmenšeninou dospělých. Jejich pozornost se dá trénovat i pohybovou aktivitou, kdy dospělí nemusí děti trestat za to, jaké jsou nebo zato, co způsobily svou nepozorností. I v trestním zákoně je jednou z podmínek potrestání člověka prokázání úmyslu. Setkávám se s učiteli i rodiči, kteří mají chuť trestat své děti například za to, že něco zapomněly. Přitom by stačilo tak málo! Pro vylepšení pozorností dětí pomůže začlenit pravidelnou pohybovou aktivitu zaměřená na akci a reakci s jednoduchými a levnými pomůckami.

Řada dospělých by nevydržela to, co musí děti zvládat dnes - sedět 8 hodin ve škole, být v neustálé pozornosti v průběhu vyučování, absolvovat všechny zájmové kroužky, pak se učit doma, a nakonec si ve svém okolí vyslechnout, že je potřeba na ně přitvrdit. Rostoucí tlak lze pozorovat i ve školách. Některé prvky učebních osnov z 8. tříd se objevují už v 5. třídě. Mimo jiné, děti mají on-line přístup k informacím kdykoli, kdekoli a na cokoli. Tabuizovaná témata, která jejich rodiče řešili v 15letech, dnes děti zajímají v 10letech.

Další důležitou otázkou je, zda děti směrovat k individualismu nebo je stmelovat a podporovat k týmové práci. Všude kolem nás v přírodě vidíme příklady, které nám mohou být inspirací - podívejme se například na týmovou práci všech 50bilionů buněk v lidském těle. Týmem samozřejmě nemyslíme anarchii v dětském prostředí ale nastavení jasných mantinelů se schopností pozorovat pokusy dětí o jejich překročení. Je to zase jenom hra. Děti přijmou jakákoli pravidla bez problému, má to však jedno úskalí. Vše kopírují, proto je důležitý vlastní příklad. Děti se pohybují v určité hladině teta vln, elektromagnetického vlnění mozku podobné hypnóze, a tímto způsobem vše do sebe nasávají. Jen my dospělí si naivně myslíme, jak je vychováváme. Děti tomu, co jim vysvětlujeme, rozumí pramálo. Proto je nejde vychovávat, nýbrž se do nich zapisují vzorce chování tak, že věci opakují a pozorují. Podle epigenetiky a některých kvantových fyziků zajímajících se o propojení fyziky, biologie a psychologie má toto zásadní vliv nato, čemu říkáme genetika.

Podobné je to s pohybem. Úroveň rozvoje motoriky v dětství formuje kvalitu života a určuje jeho vitalitu na stáří. Lidé, u kterých svaly atrofují (zvazivovatí), proběhne patologická změna s nemožností návratu. Již v útlém věku si děti vytváří předpoklady k tomu, abych jejich svalové buňky v dospělosti a ve stáří atrofovaly co nejméně. Dále, síla je predispozice pro další pohybové schopnosti. A stejně důležité je trénovat rychlost - akční a reakční - výborné pro trénink pozornosti.

Koordinace je nedílnou součástí sportovního výkonu a především v běžném životě. U seniorů je jeden z největších problému pád. Při trvalém tréninku koordinace se zvyšuje pravděpodobnost "lepšího" dopadu nebo se lze lépe zorientovat, zachytit. Výborné balanční cvičení je například obyčejný stoj na jedné noze na 4 minuty a se zavřenýma očima nohy střídat a hledat v těle rovnováhu, což jsme si s Filipem taky vyzkoušeli.

Medicína dnes umí prodlužovat život, ale už se jí tak nedaří po prodloužení zvýšit jeho kvalitu. Mnoho lidí umí zapojit do života zdravou stravu a pohyb. Stále si ale plně neuvědomují, že i relaxace a regenerace má svůj velký podíl na celkovém zdraví. Relaxace je nástrojem regenerace to znamená, že uvolnění a zbavení se napětí v tkáních lidského těla může nejrychleji regenerovat lidský organizmus. Pozitivní působení na zdraví bychom mohli rozdělit do 4 oblasti: 25% strava, 25% pohyb, 25% regenerace a 25% schéma myšlení a otevřenost. Někdy ovšem nejde v plné míře zapracovat v každé této oblasti, což je způsobeno nejrůznějšími toxiny v organizmu buďto organického původu, anorganického, emocionálního nebo také stresového.

Odborníci dnes vědí, jak důležitou tkání pro zdraví je kosterní svalstvo. Jedná se o vývojově nejmladší endokrinně aktivní orgán. Sval při své činnosti produkuje hormonální látky"myokiny", které mají příznivý vliv na cévy, metabolizmus tuků a cukrů. Po aktivním hodinovém cvičení přetrvává pozitivní efekt 24 hodin.

Tento zázračný hormon, který produkují naše svaly, léčivě působí na tukovou tkáň, mozek, trávicí trakt, kosti, srdeční sval i cévy a hraje roli i v prevenci rakoviny. O myokinech se stále častěji mluví jako o lécích třetího tisíciletí.

https://www.denik.cz/z_domova/myokiny-ucinny-lek-ktery-mame-vsichni-v-sobe-20160520.html

"Pohybová aktivita výrazně snižuje i výskyt depresí a dalších psychiatrických onemocnění. Je vysoce pravděpodobné, že za nárůst těchto onemocnění v posledních letech je odpovědná snížená fyzická zátěž v práci, která není dodatečně nahrazena sportovními a pohybovými aktivitami," říká internista Martin Matoulek z organizace VŠTJ Medicina, III. interní kliniky VFN a 1. LF UK, kde již více než deset let umožňují nejen pacientům VFN doporučené pohybové aktivity vyzkoušet a provozovat.

https://www.denik.cz/z_domova/myokiny-ucinny-lek-ktery-mame-vsichni-v-sobe-20160520.html

"Pohybová aktivita hraje zcela zásadní roli v léčbě a prevenci většiny onemocnění a nosnou silou jsou právě myokiny, které produkují svaly, když jsou v činnosti. Zdá se, že to jsou ty pravé léky, které máme všichni v sobě a které si umíme i docela levně vyrobit," vysvětluje Vladimír Tuka z III. interní kliniky VFN v Praze.

https://www.denik.cz/z_domova/myokiny-ucinny-lek-ktery-mame-vsichni-v-sobe-20160520.htmlRozvíjejme motoriku u dětí, tím zformujeme kvalitu jejich života, a zároveň posílíme životní vitalitu na stáří.