Biologie víry

20.02.2018

BIOLOGIE VÍRY, Bruce H. Lipton, Ph.D.

V tomto podstatně rozšířeném vydání Bruce Lipton, bývalý profesor lékařské fakulty a vědec, zkoumá své vlastní experimenty i práce jiných významných badatelů, které odhalují, jak jsou mysl, tělo a duch vzájemně propojeny. Nyní je rozšířen názor, že naše geny a DNA naše životní procesy neřídí. Naopak, geny a DNA jsou řízené signály z vnějšího prostředí buňky, včetně energetických zpráv vyzařujících z našich myšlenek. Tato velmi nadějná syntéza nejnovějších výsledků výzkumu v oblasti buněčné biologie a kvantové fyziky nám dává do rukou moc vytvořit si opět zdravý a radostný život. Když změníme své vědomé a nevědomé myšlenky, změníme své životy a pomůžeme tak dostat se na novou úroveň porozumění a míru. Autor zde popisuje přesné molekulární dráhy, biochemické účinky funkce mozku, a tak ukazuje, jak nový obor - epigenetika - převratně mění naše chápání, spojnice mezi myslí a hmotou a má tak hluboký vliv na naše osobní životy i na kolektivní život živočišného druhu. Epigenetika je dnes ve skutečnosti jednou z nejaktivnějších oblastí vědeckého výzkumu. Jde o studium molekulárních mechanismů, kterými prostředí řídí činnost genů. Žijeme ve zrušující době, kdy se věda začíná zbavovat starých mýtů a přepisuje základní názor na lidskou civilizaci. Předpoklad, že geny řídí život, má jednu velkou trhlinu - geny nemohou samy sebe zapnout ani vypnout. Geny se neuvádějí v činnost samy od sebe. Jejich aktivitu musí vyvolat něco z prostředí. Tento fakt už pokroková věda přijala, konvenční vědci zaslepení genetickým dogmatem jej prostě ignorují.

Ve skutečnosti jsme spolupracující komunitou 50 bilionů jednobuněčných občanů, které si pro účely vzájemného přežití vypracovali strategii kooperace. Stručně vyjádřeno, lidské buňky jsou výsledkem kolektivního vědomí a všechny pocity, nálady, emoce a stresy prožívají společně. Tyto buňky vznikly z jednobuněčných organizmů - bakterií, řas a prvoků. Již 600 milionů let po vzniku země a příští dvě a tři čtvrtě miliardy let žily na zemi samostatně. Zhruba před 750 miliony let buňky zjistily, že by mohly být ještě chytřejší a objevily se první mnohobuněčné organizmy - rostliny a živočichové. Toxiny, lidská psychika, strava, životní styl a mikrobiota můžou být jedním z faktorů, které ovlivňuji rovnováhu lidských buněk - tedy zdraví. Jedním z hlavních témat Biologie víry je skutečnost, že geny, které zdědíme od matky a otce nejsou naším osudem! Příspěvek Bruce H. Liptona k této revoluci je nepopiratelný, ať ho to zavedlo kamkoli, bez ohledu na jeho osobní nebo profesní újmu, podtrhuje jeho intuitivní potenciál vědy v celé své kráse.