Když bolí záda

03.05.2018

Kosterní jádro lidského organizmu tvoří obratle, mezi kterými se nacházejí meziobratlové plotýnky. Meziobratlové plotýnky se postupem času zplošťují a tím se na páteřní systém vytváří větší tlak. Málokdo však ví, že obratle jsou dále zpevněny hlubokým svalstvem zádovým tzv. systémem spinotransversálním, spinospinálním a systémem transversospinálním. Tento vnitřní svalový systém napomáhá páteři rovnoměrně rozložit zátěž na všechny obratle a vypomáhá snížit tlak na meziobratlové plotýnky. Jsou to krátké svaly vyplňující prostory mezi příčnými a trnovými výběžky obratlů. Svalová hmota lidského organizmu postupem času také ubývá. Proto je dobré věnovat těmto systémům pozornost a ovlivnit to, co ovlivnit jde, dokud máme čas 😊.

Jak nato?

Pokud je to nutné, zredukujme hmotnost. Naučme se správným pohybům a dýchání, správnému držení těla. Místo neustálé aktivace a přetěžování povrchních svalů dělejme základní rozumné funkční cvičení, které posílí naše hluboké stabilizační svaly a posílí naše svaly zad. Prevence formou regenerační masáže tady má nezastupitelné místo. Pomocí regenerační masáže dochází k prokrvení těchto hlubokých svalů a zároveň k obnovení jejich elasticity. Správnou výživou a detoxikací organizmu můžeme působit na tekutou tkáň - krev, která nám přivádí živiny do svalů. Detoxikace, výživa a také naše psychika májí vliv i na další systémy lidského těla jako je imunitní, hormonální a nervový.

K zamyšlení: slovíčko prevence z angličtiny - prevent "zabránit".

Svaly zádové:

Zahrnují čtyři vrstvy: první a druhá vrstva obsahují svaly končetinového původu (svaly spinohumerální - jdou od páteře na humerus nebo lopatku), třetí vrstva obsahuje svaly spinokostální (jdou od páteře k žebrům), čtvrtou vrstvu tvoří svaly zádového původu, označované jako svaly vlastní (autochtonní). Tyto svaly snižují tlak působící na páteř tím, že ho rozkládají podélně do jejího okolí. Jsou důležité především při předklonu či úklonu. Pokud jsou oslabené, výrazně se zvyšuje tlak na páteř a snáze tak může dojít k jejímu poranění.

Bylo provedeno mnoho studií v rámci výzkumu práce svalů v oblasti svalového korzetu. Jejich výsledky prokázaly důležitost správného fungování hlubokého zádového svalstva a jeho vliv na bezbolestný pohybový aparát. Dojde-li k poruše souhry těchto svalů, nastane svalová dysbalance a následně potíže jako např. bolesti zad, výhřez meziobratlové ploténky, blokády jednotlivých úseků páteře apod. Pokud jsou svaly hlubokého stabilizačního systému dysfunkční, funkci za ně přebírají svaly povrchové, které nedokáží přesné nastavení v jednotlivých kloubech páteře. Vznikají zde svalová napětí, spasmy, bolesti a blokády. Platí zde pravidlo: čím více práce přebírají povrchové dlouhé polysegmentální svaly, tím více se ztrácí funkčnost hlubokých svalů.