Metoda spirální stabilizace – SM systém MUDr. Richarda Smíška

19.06.2018

Absolvování kurzu metody spirální stabilizace - SM systém MUDr. Richarda Smíška - pokládám za další důležitý krůček ve svém osobním růstu v pozitivním působení na lidské zdraví s profesionální péči.

Zdroj obrázku: Skripta kurzu, Svalové řetězce 1, MUDr. Smíšek Richard

SM systém je unikátní cvičební a rehabilitační metoda. Jedná se o léty prověřenou metodu, její účinnost je podpořena hmatatelnými důkazy. Autorem je přední český chiropraktik MUDr. Richard Smíšek. Za 30 let praxe se MUDr. Smíšek může pochlubit stovkami úspěšně vyléčených pacientů všech věkových kategorií. Původně jí vyvinul jako léčbu skoliózy, poruch držení těla a výhřezů plotének.

Tuto metodu lze využít i jako prevenci a při posilování. Cvičením s SM systémem zapojíte svalové řetězce a hluboko uložené svaly a vytvoříte si tak přirozený svalový korzet. Tím ochráníte vaši páteř před degenerativními změnami nebo při nadměrné zátěži. Stačí cvičit pouhých 10 minut denně, aby se dostavil kýžený výsledek. Během relativně krátké doby a s minimálními náklady tak dokážete díky spirální stabilizaci páteře vyřešit zdánlivě neřešitelné problémy nebo jim předejít.

Zdroj obrázku: Skripta kurzu, Svalové řetězce 1, MUDr. Smíšek Richard

Klíčová výhoda SM systému je, že s ní dokáže cvičit každý bez rozdílu od 5 let výše. Úspěchy slaví při korekcích skoliózy páteře u dětí i při problémech s chůzí u našich dědečků a babiček.

Hlavní zásadou spirální stabilizace páteře je aktivace šikmých svalů břišních a relaxace svalů paravertebrálních, tedy svalů uložených podél páteře. Tato zásada je porušena především sedavým způsobem života, chybnou koordinací a stabilizací chůze. Hlavním principem cvičení je stažení obvodu pasu šikmými břišními svaly a protažení páteře směrem vzhůru. Tím dochází k nasátí tekutin do disku a podpoře jeho výživy, tj. k jeho regeneraci.

Zdroj obrázku: Skripta kurzu, Svalové řetězce 1, MUDr. Smíšek Richard

Doba řešení zdravotního problému:

Bolest zad po 1 týdnu.

Výhřez plotýnky 2 - 3 měsíce.

Skolióza 2 - 3 roky.

Zdroj obrázku: Skripta kurzu, Svalové řetězce 1, MUDr. Smíšek Richard

Zdravý životní styl

V regeneračním, preventivním a kompenzačním pohybovém programu působíme na následky, které přetěžují páteř. Dalším krokem k odstranění bolestí je nalézt a změnit stereotypy, které tyto následky způsobují nebo vyvolávají. Poškozené tkáně hojí příroda, a ne terapeut nebo masér, ten se může stát průvodcem na cestě ke zdraví, poskytnout cenné rady a vytvořit podmínky pro přírodu a hojení. Na cestě za zdravím musí navazovat celoživotní regenerační program.

Pohybový aparát se přizpůsobuje vnějším vlivům. Když vnější vlivy budou podporovat degeneraci, pohybový aparát bude degenerovat. Když vnější vlivy budou podporovat regeneraci, pohybový aparát bude regenerovat. Je na každém z nás, do jaké míry necháme degenerační a regenerační vlivy na páteř působit. Jedná se o životní styl.

Zdroj obrázku: Skripta kurzu, Svalové řetězce 1, MUDr. Smíšek Richard