Postura lidského těla

29.01.2019

Každá poloha či pohyb se dají považovat v důsledku gravitace za jistou míru balancování. Platí tedy, že i statická poloha má svoji dynamiku, kdy musíme koordinovaně zapojovat jednotlivé svaly tak, abychom posturu těla rovnoměrně zatěžovali. Nesprávně vykonaný pohyb s malým závažím je kolikrát nebezpečnější než správně vykonaný pohyb s velkým závažím. Nejhorší je neaktivita svalů v aktivních polohách a naopak, aktivita svalů v neaktivních polohách. Například sval trapézový má tendenci být neustále aktivní, když člověk prochází těžkou životní situací nebo chronickým stresem. Naším úkolem je odnaučit mozek zapínat tento sval v neaktivní poloze. Proto je někdy důležité neposilovat sval ale posilovat vnímání svalu. Klienti studia Amonit se mohou dozvědět řadu zajímavých informací v oblasti správné postury lidského organizmu, která je zásadní pro lidské zdraví a následně je implementovat do běžného života. V mnoha případech je potřeba poopravit lidské zdraví, které vychází se složité lidské integrity, více nástroji. Je to hlavně v oblasti emocionální, schématu myšlení, biomechaniky, ideomotoriky, zdravé výživy, energie, regenerace a relaxace, detoxikace organizmu a v oblasti sociální. Žádnou z těchto oblastí nejde povýšit nad ostatní, všechny jsou stejně důležité a je to uzavřený kruh, do kterého se musí vstoupit v nějakém místě.