Redukce váhy

04.02.2018

Redukce váhy

při redukci váhy je dobré zvýšit pohybovou aktivitu. Úprava stravovacích návyků bez pohybové aktivity často nevede k požadovanému cíli. Kontrolovat svalovou zátěž v optimálním stavu, kdy se spalují tukové buňky je velice snadné. Tuto kontrolu provedeme pomocí tepové frekvence. Výpočet pro získaní ideální tepové frekvence pro spalování tuků získáme použitím rovnice: 220 - věk = maximální tepová frekvence.

Například, pan František (46 let) si zakoupil sport tester (měřič tepové frekvence). Jestliže chce spalovat tuky, musí jeho tepová frekvence přesáhnout spodní hranici 60 % (dostatečná stimulace) a nepřesáhnout 85 % (anaerobní práce - hromadění metabolitů, svalová únava) maximální tepové frekvence. Pro pana Františka tedy platí 220-46 = 174 (maximální tepová frekvence) a 60 % je 104,4 tuto hranici musí přesáhnout, aby začal spalovat tuky a zároveň nesmí přesáhnou 85 % maximální tepové frekvence, což je 147,9. Při aktivitě si tedy pan František musí hlídat tepovou frekvenci mezi 104 a 148 tepů za minutu, aby dosáhl optimální spalování tuků.

Dobrá pomůcka je taky, že se pan František při chůzi nebo běhu má jen lehce zadýchat, tak aby byl schopný plynule mluvit.