Uteč nebo bojuj

13.02.2018

Silné emoce a dlouhodobý stres vyvolávají psychosomatické onemocnění, což je v podstatě fyzická nemoc způsobená nekomfortním psychickým stavem. Důležitou roli v tomto směru hraje autonomní nervový systém. Dělí se na sympatikus a parasympatikus. Každý z těchto dvou podsystémů pracuje nezávisle na vůli člověka. Přestože se ve své anatomii i funkci zásadně liší, často inervují tytéž cílové orgány. U mnoha orgánů má sympatikus a parasympatikus protikladné účinky. Přetížení sympatiku je stav, který může mít pro mnohé z nás značné neblahé zdravotní následky. Chronická stimulace sympatiku může vést k nárůstu tělesné hmotnosti, mentální únavě, k nerovnováze v činnosti tělesných žláz a k hormonálním výkyvům. Parasympatikus má na naopak na starostí navození klidového stavu organizmu, jeho relaxaci a regeneraci, zúžení zornic, stabilizaci srdeční činnosti, zvyšuje činnost střevního a vylučovacího systému.

Sympatikus je naprogramován přírodou, je to pud sebezáchovy a neřídí se lidskou vůlí, je to jakýsi autopilot. "Bojuj nebo uteč" je jeho doména. V případě nebezpečí - silných emocí a stresu se začne vyplavovat adrenalin a noradrenalin do krevního řečiště, začnou se rozšiřovat zornice, zrychluje se srdeční činnost, rozšiřují se plicní sklípky, snižuje se žaludeční a vylučovací činnost a mobilizují se zdroje energie, aby svaly byly připraveny pro maximální výkon. Stresový hormon kortizol a jeho pomocníci jsou v pohotovostním stavu připraveni okamžitě zasáhnout a v případě zranění nastartovat hojící procesy v těle.

Během akce "bojuj nebo uteč" musí organizmus všechny vyplavené chemické látky dostat z těla ven. Problém nastává, když vyplaveny nejsou. Těžko si představit v kultivované zemi, že zaměstnanec na svého šéfa zaútočí nebo uteče. Energii, napětí a látky, které se nahromadily v organizmu, je třeba uvolnit vhodným způsobem, jinak mohou být příčinou vzniku již zmíněných psychosomatických onemocnění.

Relaxační masáž vyplavuje tyto nezužitkované látky z organizmu a navozuje uvolnění. Během masáže dochází k vylučování toxinů z buněk a k regeneraci tkání. Uvolněné toxické látky pak z těla odvádí tělesné tekutiny vylučovacími orgány. Záměrem maséra je rovněž stimulovat parasympatický nervový systém, čímž dochází k uvolnění napětí, stresu a emocí aktivovaných sympatikem. Výsledkem toho je navození rovnováhy, harmonie - tzv. homeostáze organismu.