Vertebrální arterie

19.03.2018

Jednou z častých příčin závratí a nestability u lidí je porucha mozkového prokrvení, především při postižení zadní mozkové cirkulace, tedy oblasti vertebrobazilární. Důvodem jsou arteriosklerotické změny (ztluštění tepenných stěn a ztráta jejich elasticity) přívodných mozkových i intrakraniálních (nitrolebečních) tepen současně s degenerativními změnami krční páteře. Tyto změny rovněž způsobují krční svaly, které mají tendenci se zkracovat. Tímto dochází k vychýlení krčního obratle a průtok krve do mozku je omezený. Příkladem je musculus levator scapulae (zdvihač lopatky), který probíhá od horní krční páteře (příčné výběžky C1-C4) k hornímu úhlu lopatky. Spoluúčastní se na zvedání lopatky, natáčí ji zároveň dolním úhlem dovnitř.

Záklon hlavy nebo záklon hlavy se současnou rotací vyvolá nedokrvení v povodí vertebrální arterie (páteřní tepny). Pro postižení VB povodí jsou typické kmenové a mozečkové příznaky s projevy jako jezávrať, špatná artikulace, zdvojené vidění, poruchy hybnosti a citlivosti, porucha koordinace pohybů, poruchy stání a chůze, poruchy vědomí, paměti a pravděpodobně stařecká demence. V terapii provádíme jemné uvolnění měkkých tkání. Lidi je však třeba upozornit napodstatu vzniku potíží.