Zdravá záda

24.10.2018

Porucha posturálního stereotypu

Porucha posturálního stereotypu znamená, že se v mozku (v centrální nervové soustavě) vytvořil na základě navyklého, stále nebo velice často se opakujícího držení těla vadný program držení těla. Tato spojení jsou uchovávána v paměti (jde vlastně o software našeho mozku). Některé svaly se zapojují nadbytečně, jiné nedostatečně, což bývá neekonomické a zpravidla to přetěžuje určité části těla víc než při správném držení těla. Typickým příkladem tohoto a také nejčastějším problémem jsou bolesti bederní páteře. Zatuhnutí hrudních obratlů je kompenzováno rotací v oblasti přechodu mezi hrudní a bederní páteří a tím je tato oblast nadměrně přetěžována. Vždy je potřeba rozklíčovat příčinu problému, která se často musí hledat jinde, než v místě bolesti. Správné držení těla je nutné posilovat nacvičením žádoucí polohy a častým opakováním si ji zafixovat. To vyžaduje značnou trpělivost:)